تماس با ما

آدرس: اردستان میدان نماز خیابان امام(ره) فرمانداری اردستان

شماره تماس: ۰۳۱-۵۴۲۴۲۲۱۱

شماره پیامکی: ۰۵۰۰۰۱۴۴۴۶۶

شماره فکس: ۰۳۱-۵۴۲۴۲۳۴۵

کدپستی: ۶۲۹۸۱-۸۳۸۱۸

آدرس الکترونیکی: ardestan.gov.ir