ملاقات با فرماندار

برنامه ملاقات با فرماندار(چهره به چهره) روز دوشنبه هرهفته ساعت ۹لغایت ۱۱در محل دفتر فرماندار برگزار می شود،لذا شهروندان محترم می توانند ضمن تماس با شماره ۵۴۲۴۴۲۱۱هماهنگی لازم  را با مسئول دفتر فرماندار معمول نمایند