درباره فرمانداری

فرمانداری شهرستان اردستان در سال ۱۳۲۷تاسیس شده است

فرمانداران شهرستان  اردستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون

ردیف نام ونام خانوادگی نوع حکم فرماندار-سرپرست تاریخ آغازماموریت تاریخ پایان ماموریت
۱ سید رضا باقری شکتایی فرماندار ۱۳۵۷ ۱۳۶۰
۲ حسین شاعری فرماندار ۱۳۶۰ ۱۳۶۱
۳ محمود جوانی فرماندار ۱۳۶۱ ۱۳۶۲
۴ محمد کتابچی فرماندار ۱۳۶۲ ۱۳۶۵
۵ احمد بلند نظر فرماندار ۱۳۶۵ ۱۳۶۸
۶ سید رضا روحانی طباطبایی فرماندار ۱۳۶۸ ۱۳۷۲
۷ محمد رضوانی فرماندار ۱۳۷۲ ۱۳۷۶
۸ سید رضا عقدایی فرماندار ۱۳۷۶ ۱۳۸۲
۹ سید محسن سجاد فرماندار ۱۳۸۲ ۱۳۸۴
۱۰ محمد حسین قاسم زاده فرماندار ۱۳۸۴ ۱۳۸۹
۱۱ روح اله سلگی فرماندار ۱۳۸۹ ۱۳۹۱
۱۲ سید امیر جعفری سرپرست فرمانداری
۱۳۹۱ ۱۳۹۱
۱۳ بهرام خواجه سعیدی فرماندار ۱۳۹۱ ۱۳۹۴
۱۴ علیرضا غیور نجف آبادی فرماندار ۱۳۹۴ ۱۳۹۷
۱۵ حمید رضا تأملی فرماندار ۱۳۹۷ ۱۴۰۱
۱۶ سید محمد هادی احمدی طباء
فرماندار
۱۴۰۱ ……