خدمات فرمانداری

عنوان خدمت عنوان / حوزه خدمت متصدی شماره تماس
کارشناس پاسخگویی، بازرسی و رسیدگی به شکایات از دستگاه های اداری شهرستان

رابط سازمان صدا و سیما در شهرستان جهت پیگیری مشکلات و قطعی کانال های تلویزیونی و رادیویی

امور اتباع ومهارجرین خارجی

ارزیابی عملکرد وروابط عمومی محسن زائری ۵۴۲۴۲۲۱۱

داخلی ۲۳-۱۸

پاسخگویی و رسیدگی به امور مربوط  به یارانه ها که عبارتند از :

پاسخگویی ، مشاوره و رسیدگی به امور مربوط به اشتغال،کارآفرینی و سرمایه گذاری در شهرستان

 

تخصصیص بودجه دستگاههای اجرائی وتشکیل کمیته برنامه ریزی

حوزه برنامه ریزی واشتغال هادی فدائی ۵۴۲۴۲۲۱۱

داخلی ۱۷

ارائه خدمات در حوزه سازمان های مردم نهاد (سمن ها) از جمله راهنمایی در خصوص تاسیس و ثبت سازمان مردم نهاد و صدور پروانه

مراحل تشکیل پرونده ،اخذ شماره وثبت وصدور پروانه  فعالیت سازمان های مردم نهاد

امور اجتماعی سعید باقری-علی مهران زاده ۵۴۲۴۲۲۱۱

داخلی ۱۴-۲۱

۱-نوبت دهی تلفنی وهماهنگی  برای ملاقات عمومی با فرماندار فقط برای روز  دوشنبه هر هفته ازساعت ۸الی ۱۲

۲-پیگیری وپاسخگوئی نامه های صادره برای ادارات به ارباب رجوع

مسئول دفتر فرماندار حسین محمودی ۵۴۲۴۴۲۱۱
پیگیری امور مربوطه به بانوان ورسیدگی به درخواست ها

عفاف وحجاب

مشاور امور بانوان خانم مظلوم طبایی ۵۴۲۴۲۲۱۱

داخلی ۱۹

متصدی دبیرخانه، اعلام وضعیت سوابق نامه وپاسخگوئی به سوالات ارباب رجوع  درخصوص پیگیری درخواست های مربوطه دبیرخانه ۵۴۲۴۲۲۱۱

داخلی ۱۴

ارائه خدمات به پرسنل بازنشسته اعم از صدور فیش حقوقی وحکم کارگزینی فناوری محسن زائری ۵۴۲۴۲۲۱۱

داخلی ۲۳

امور جوانان امور اجتماعی سعید باقری ۵۴۲۴۲۲۱۱

داخلی ۲۱

نظارت بر پروژه های شهرستان دفتر فنی ۵۴۲۴۲۲۱۱داخلی ۲۰
رسیدگی به وضعیت حمل ونقل وسوخت امور شهری ۵۴۲۴۲۲۱۱داخلی ۳۱